Notiek uzņemšana BADMINTONA SPĒLES programmā

Notiek uzņemšana pie diviem treneriem iesācēju grupās!

Salvis Lozda
26165818
slozda3@edu.riga.lv

BJC “Daugmale”, Kaņiera iela 15 (sporta zāle);
J.G.Herdera Grīziņkalna vsk., Lauku iela 9 (sporta zāle).

Amanda Azarova

20200398

BJC “Daugmale”, Kaņiera iela 15 (sporta zāle)

Badmintona spēle