BJC “Daugmale” mākslas jomas un radošo industriju jomas atskaites izstādes

BJC “Daugmale” mākslas jomas un radošo industriju jomas atskaites izstādes

BJC “Daugmale” pedagogi iekārto savu audzēkņu darbu atskaites izstādes:

Izstādes nosaukums pedagogs izstādes laiks vieta
Keramikas darbnīcas atskaites izstāde Iveta Aigare 13.05.- 14.08.

Jēkabpils iela 19 a, izstāžu zāle

–>foto

Keramikas darbnīcas atskaites izstāde Dace Timule 13.05.- 14.08.

Jēkabpils iela 19 a, izstāžu zāle

–>foto

Zīmēšanas un gleznošanas studijas atskaites izstāde Konstantīns Glazunovs 13.05.- 14.08.

Jēkabpils iela 19 a, izstāžu zāle

–>foto

–>foto

Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas “BrīnumOta” atskaites izstāde Elīna Moisjuka-Vanaga 11.05.-14.08.

Aglonas iela 39, koridors

–>foto

–>foto

Dizaina un pērļošanas pulciņa “Varavīksne” atskaites izstāde Elīna Moisjuka-Vanaga 11.05.-14.08.

Aglonas iela 39, 213.kab.

–>foto

Keramikas pulciņa “Brīnumpodiņš” atskaites izstāde Elīna Moisjuka-Vanaga 13.05.-14.08.

Maskavas iela 279/7, nodarbību telpa

–>foto

–>foto

Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas atskaites izstāde Guna Mēnese-Kudule 11.05.-14.08.

Aglonas iela 39 koridors

–>foto

Pulciņa “Dizains, vides un interjera māksla” atskaites izstāde Guna Mēnese-Kudule 11.05.-14.08.

Aglonas iela 39 koridors

–>foto

Mākslas studijas “Tekstūra un faktūra” atskaites izstāde Elga Šmite 11.05.-14.08.

Aglonas iela 39, 213.kab.

–>foto

Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas atskaites izstāde Brigita Ulasa 19.05.-14.08.

Jēkabpils iela 19 a, 3.stāva gaitenis

–>foto

Zīmēšanas un papīra plastikas studijas “Pūķis” atskaites izstāde Brigita Ulasa 19.05.-14.08.

Jēkabpils iela 19 a, 302.telpa

–>foto

Šūšanas un piegriešanas darbnīcas “Adatiņa” atskaites izstāde Olga Aļeksejeva 19.05.-14.08..

Jēkabpils iela 19 a, zāle

–>foto

Leļļu tērpu darbnīcas “Prasmīgās rociņas” atskaites izstāde Irina Jevdokimova 14.05.-14.08.

Jēkabpils iela 19 a, izstāžu zāle

–>foto

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” atskaites izstāde Ilze Rimicāne 20.05.-14.08..

virtuālā izstāde un foto izstāde Jēkabpils iela 19 a, 4.st.gaitenis

–> foto

–>foto

Rokdarbu un dizaina atskaites izstāde Inga Korņejeva 20.05.-14.08..

virtuālā izstāde un foto izstāde Jēkabpils iela 19 a, 5.st.

–>foto

Mākslas un mākslas terapijas studijas atskaites izstāde Indra Ozola 17.05.-14.08.

Jēkabpils iela 19 a, izstāžu zāle

–>foto

Kokapstrādes un dizaina atskaites izstāde Andris Lapsa 25.05.-14.08.

Jēkabpils iela 19 a, izstāžu zāle

–>foto

Dzintara un metālapstrādes darbnīcas “Rotiņa” atskaites izstāde Lūcija Kalniņa 1.06.-14.08.

virtuālā izstāde un foto izstāde Jēkabpils iela 19 a, 311.telpā

–> foto

Floristikas studijas atskaites izstāde Inta Valdena 25.05.-14.08.

virtuālā izstāde

–>foto

–>foto

Animācijas un virtuālās grafikas datoru studijas atskaites izstāde Jekaterina Staverska 25.05.-14.08. virtuālā izstāde
Kinokluba “Horizonts” atskaites izstāde Lilita Aleksejeva 25.05.-14.08.

virtuālā izstāde

–>foto

Lego atskaites izstāde Sandra Bērziņa 20.05.-14.08.

virtuālā izstāde un foto izstāde Jēkabpils iela 19 a, 3.st. gaitenis

–>foto

–>foto

Foto, video un žurnālistikas studijas atskaites izstāde Imants Žīgurs 5.06.-14.08. Jēkabpils iela 19 a, 4.stāva gaitenis