Ēnu diena BJC “Daugmale”

Ēnu diena BJC “Daugmale”

Šogad BJC “Daugmale” darbosies 57 ēnas – sporta treneriem, deju jomas pedagogiem, mākslas jomas pedagogiem un administrācijai.

Atgādinām:

Līdz ar 2018.gada 25.maijā spēkā stājušos Vispārīgo datu aizsardzības regulu,  lai varētu Ēnu dienas laikā uzņemt foto, kā arī saņemt informāciju, ir nepieciešams skolēnu aizpildīts pieteikums dalībai Ēnu dienai.

DOKUMENTS_DATU_AIZSARDZĪBA

Karatē treneris Gints Feldmanis Kaņiera iela 15 16:00-20.00
Karatē treneris Jānis Kurzemnieks Kojusalas iela 9 18:30-20.00
Kāpšanas sporta treneris Kaspars Vilks Aglonas iela 39 16:00-20.00
Kāpšanas sporta treneris Gundega Meļķe Aglonas iela 39 18.10-19.30
Kāpšanas sporta treneris Linda Ansone Aglonas iela 39 15.00-16.30
Pērļošanas skolotājs Elīna Moisjuka -Vanaga Aglonas iela 39 13.30-14.50
Makšķerēšanas pulciņa skolotājs Kaspars Sparāns Jēkabpils iela 19a 15.00-16.20
Treneris lēcienos uz batuta Genādijs Drigo Vizlas iela 1 18.30-19.50
Treneris lēcienos uz batuta Genādijs Drigo Vizlas iela 1 18.30-19.50
Treneris lēcienos uz batuta Ludmila Tarasenko Vizlas iela 1 13.30-19.00
Treneris lēcienos uz batuta Svetlana Fokina Vizlas iela 1 17.00-20.00
Akrobatikas studijas treneris Irina Levit
Marina Čukina
Vizlas iela 1 15.00-20.00
Deju ansambļa vadītājs Diāna Gorska
Marina Dumberga
Jēkabpils iela 19a 16.00-20.00
Deju skolotājs, horeografs Tatjana Bakšutova Aglonas iela 39 15.00-20.30
Gleznošanas skolotājs Konstantīns Glazunovs Jēkabpils iela 19a 16.00-18.50
Metālapstrādes skolotājs Lūcija Kalniņa Jēkabpils iela 19a 13.00-17.00
Gleznošanas skolotājs Elīna Moisjuka – Vanaga Aglonas iela 39 15.00-17.50
Keramikas pedagogs Dace Timule Jēkabpils iela 19a 17.00-19.50
Direktora vietnieks sporta jomā Maruta Karaševska Jēkabpils iela 19a 10.00-12.00
Direktora vietnieks mācību jomā Aiga Gūtmane Jēkabpils iela 19a 10.00-12.00