Forums “Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?”

Forums “Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?”

Ceturtdien, 27. februārī, Rīgas Tehniskajā universitātē, Āzenes ielā 12, Rīgas skolu pedagogi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» tikās forumā «Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?».No BJC “Daugmale” Forumā piedalījās direktora vietnieks IT jomā Ēvalds Masaļskis, interešu izglītības metodiķes Inga Korņejeva un Iveta Eihe.

Informāciju par Forumu var izlasīt –>šeit

 

Viedokļi:

***

Vēlos pateikties foruma “Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?” organizatoriem par iegūto radošo, inovatīvo, praktiski pielietojamo ideju krājumu un iespēju piedalīties un būt daļiņai no šī lielā digitalizācijas procesa izglītībā! Pasaule piedzīvo spēcīgu tehnoloģiju ietekmi visās dzīves sfērās un nepārtraukti augošu informācijas apjomu. Tas viss rada pārmaiņas pedagogu ikdienā, un šo pārmaiņu plūsmā atrodas arī skolēni. Tehnoloģiju lietojums sākas arvien agrākā vecumposmā un pedagogam jāprot virzīt un attīstīt šis process. Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar mūsdienīgākām metodēm, attīstot digitālās prasmes izglītības procesā, motivējot gan skolēnus, gan kolēģus domāt inovatīvi. Pārmaiņas izglītībā piedāvā pedagogiem arvien jaunas un aizraujošas iespējas, taču prasa lielākas zināšanas, pieredzi un izaicinājumu. Ar gudru pedagogu skolēniem ir iespējams daudzveidīgi mācīties, apgūt jaunas prasmes, mācīties daudz ko izvērtēt, domāt. Man, kā izglītības metodiķim, bija svarīgi atrast metodes un paņēmienus, kā motivēt  pedagogus uz inovatīvu darbību, nebaidoties gudri un atbildīgi pielietot tehnoloģijas ikdienas darbībā. Foruma laikā  es atradu atbildes uz saviem jautājumiem, kādā veidā nepieciešams attīstīt digitālo inteliģenci – sociālo, emocionālo un kognitīvo prasmju kopumu, kas ļauj indivīdiem pielāgoties digitālās pasaules prasībām, komunicēt, risināt problēmas un strādāt ar informāciju.

Inga Korņejeva, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe

***

Ar ieinteresētību piedalījos forumā “Tehnoloģijas vakar, šodien, rītdien. Quo vadis?”, kas atspoguļo aktuālo, laikam līdzi ejošo tematiku mūsdienīgā veidā.

Organizatori veiksmīgi risinājuši foruma vietas jautājumu, jo šogad tas risinājās Rīgas Tehniskās universitātes telpās, spilgti sniedzot ieskatu tehnoloģiju izmantojamībā visdažādākajos veidos. Tādējādi foruma dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iesaistīties vienā no sešām dažādu jomu meistarklasēm RTU pasniedzēju vadībā.

Uzslava RTU pasniedzējai Vitai Brakovskai tematikā “Praktiskais radošums katrā no mums, inovatīvā domāšana ārpus rāmjiem, tehnoloģiskais progress, prasmes, kas nepieciešamas nākotnē”. Lieliska pasniedzēja ar neordināru domāšanu, spēj aizraut jebkuru zālē sēdošo foruma dalībnieku ar savu neparastumu, patiesumu un ieinteresētību tematikas izklāstā, liekot katram klausītājam iesaistīties te un tagad.

Uzklausot skolu lifta runas, guvu vērtīgas atziņas par reāli praksē izmantotajām tehnoloģijām, to pielietošanas iespējām, veiksmes stāstiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Kā meistarklasi izvēlējos RTU pasniedzēja Ulda Kamola no matemātiskā un ekonomiskā aspekta vadīto nodarbību “Izzini savu pilsētu un apkaimi”. Meistarklasē ne tikai uzklausījām pasniedzēju, bet grupās dalījāmies savā pieredzē un noslēgumā prezentējām arī savas piedāvātās metodes pilsētvides izzināšanā.

Svarīgākā atziņa, ko guvu meistarklasē – lai ko mēs apgūstam, svarīgi ir sākt izzināšanu no sevis uz perifēriju un to darīt no dažādiem skatu punktiem. Tātad, interesanti un mūsdienīgi iepazīstam savu apkārtni, izejot laukā un iepazīstot savu māju, savu sētu, apkārtni, pilsētu, valsti gan no valodiskā aspekta, gan vēsturiskā, ģeogrāfiskā, matemātiskā u.c. aspektiem – kā mūsdienās to nosaka kompetenču pieeja.

Kā patiess pārsteigums bija manis izvēlētā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes un Dizaina fabrikas apskate un iepazīšanās ar pasniedzējiem un studentiem. Izcili radoša atmosfēra visneprātīgāko izdeju realizācijai.

Forums ir nepieciešams arī turpmāk, lai dalītos pieredzē, uzklausītu profesionāļus un iepazītu aktuālo. Paldies!

Iveta Eihe, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” interešu izglītības metodiķe, kultūras pasākumu organizatore