Interešu izglītības metodisko materiālu skate

Interešu izglītības metodisko materiālu skate

No BJC “Daugmale” ir iesniegti 3 darbi uz Interešu izglītības metodisko materiālu skati

Iveta Eihe – Metodiskie materiāli un apraksts darbam angļu valodas apguvē

Lilita Aleksejeva – Starptautisks kino izglītojošs pasākums ar starpnozaru meistardarbnīcām “Kino un mēs”

Sandra Bērziņa – Lego alfabēts

Aicinām visus interesentus uz darbu prezentāciju 4.novembrī!

Sapulču, tikšanās un izglītības telpā “BIROJNĪCA”, Dzirnavu iela 84 k-2, (Berga Bazārs)

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!

Prezentāciju Grafiks