Izmanto iespēju pieteikties! Populārās mūzikas ansamblis.

Izmanto iespēju pieteikties! Populārās mūzikas ansamblis.

Tiek uzņemti audzēkņi ar priekšzināšanām mūzikā no 12-25 gadu vecumam (jebkura instrumenta spēle vai dziedāšana tiek uzskatīta par priekšrocību) šādās kategorijās:

  • Dziedāšana
  • Basģitārspēle
  • Ģitārspēle (elektriskā un akustiskā)
  • Sitaminstrumentu spēle (bungas, perkusijas)
  • Klavierspēle

Programmā paredzēts apgūt muzicēšanas pamatus kolektīvā, pilnveidot un attīstīt muzikalitāti, spēlējot instrumentu vai dziedot, iestudēt un izpildīt populāras dziesmas un kompozīcijas dažādos mūzikas stilos. Programmas ietvaros paredzēts apgūt ģitārspēles un basģitārspēles, sitaminstrumentu un klavierspēles pamatus.

Jauno audzēkņu uzņemšana 7. Septembrī no plkst. 16:00-18:00 306. telpā.

(Pēc izvēles!) Uz tikšanās reizi jāsagatavo un jāizpilda (spēlējot vai dziedot) kāda skaņdarba fragmentu. Tikšanās laikā tiks pārrunātas intereses mūzikā, iespējama mūzikas pamatzināšanu pārbaude.

Pieteikties iespējams zvanot pa tālruni 26892952 – pedagogs Edžus Korsaks, vai rakstot uz e-pastu: ekorsaks4@edu.riga.lv