Rīgas interešu izglītības gada balva 2019

Rīgas interešu izglītības gada balva 2019

Rīgā pasniegtas Gada balvas interešu izglītībā. Apsveicam BJC “Daugmale” audzēkņus un pedagogus!

Mūsu laureāti:

Audzēkne – Elza Elizabete Baraka (Kāpšanas sports), pedagogs Kaspars Vilks – par sasniegumiem interešu izglītībā

Audzēkne – Arina Boroduļina (Keramika), pedagogs Dace Timule – par sasniegumiem interešu izglītībā

Badmintona pulciņš, pedagogs Salvis Lozda – par sasniegumiem interešu izglītībā

Interešu izglītības metodiķe mākslas jomā Viva Dzene – par ieguldījumu interešu izglītībā (pieteikums no O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas un Rīgas interešu izglītības metodiskā centra)

Mazliet par laureātiem:

Elza Elizabete Baraka 

Programmas “Kāpšanas sports” audzēkne  Elza Elizabete Baraka ar kāpšanas sportu nodarbojas jau sesto gadu, pedagogs Kaspars Vilks. Sportošana Elzai sākās bērnībā ar  kikboksa nodarbībām. Laikam ejot meitene atrada savai sirdij tuvāku nodarbi kāpšanas sportu Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”. Audzēkne aktīvi piedalās dažāda veida sacensībās kā Latvijas izlases dalībniece, gan pārstāvot BJC “Daugmales”. Arī treniņu procesu Elza uztver ļoti nopietni un sadarbība ar pedagogu Kasparu Vilku nes rezultātus un gandarījumu par padarīto. 2018.gadā un 2019.gadā Elza ir Latvijas labākā sportiste kāpšanas sportā  un Baltijas reitingā ieņem 1.vietu.

Treneris Kaspars Vilks raksturo audzēkni Elzu kā čaklu, talantīgu un ar stipru gribasspēku apveltītu, kas neatteiks padomu arī jaunākajiem grupas audzēkņiem.

Arina Boroduļina

Arina Boroduļina apmeklē keramikas darbnīcas pulciņu jau 6 gadus. Sākotnēji Arina apmeklēja keramikas nodarbības BJC “Milgrāvis”, bet pēc interešu izglītības iestāžu optimizācijas Arina kopā ar skolotāju Daci Timuli pārgāja uz BJC “Daugmale”.

Arinai piemīt mākslinieciska domāšana, ārkārtīgi liela pacietība un mērķtiecība. Viņa strādā ļoti rūpīgi, ar lielu aizrautību un koncentrēšanos darbam, tāpēc likumsakarīgi, ka Arinas darbi konkursos regulāri iegūst augstu novērtējumu.

Arinas spējas un talants attīstījās pamazām, neatlaidīgi darbojoties un regulāri apmeklējot pulciņu. Lai arī meitenei ir savs redzējums, kādam jābūt darbam, viņa labprāt ieklausās savas skolotājas Daces Timules padomos.

Badmintona pulciņš

Bērnu un jauniešu centra ”Daugmale” interešu izglītības sporta programma “Badmintona spēle” pulcē kopā 51 jauno rīdzinieku, kas pavada savu brīvo laiku iepazīstot un nodarbojoties ar badmintonu ar treneri  Salvi Lozdu. Badmintona spēles grupās ir dažāda vecuma, dažādu tautību bērni un jaunieši. Ir bērni, kas badmintona nodarbi uztver kā vienu no saviem vislielākajiem izaicinājumiem un ir bērni un jaunieši, kas badmintonu uztver, kā foršu brīvā laika pavadīšanas veidu un jaunu draugu iepazīšanas vietu. BJC “Daugmale” badmintona grupā šobrīd trenējās 2019.gada Latvijas jaunatnes olimpiādes 1. vietas ieguvējs, kā arī daudzkārtēji Latvijas čempioni dažādās vecuma grupās. Latvijas badmintona federācija komplektējot Latvijas izlases sastāvu uz Eiropas jaunatnes badmintona čempionātiem obligāti iekļauj pamatsastāvā BJC “Daugmale” badmintona grupu audzēkņus. Daudzi audzēkņi paralēli badmintona treniņiem savu brīvo laiku pavada profesionāli muzicējot, mācoties gleznot un visādi citādi sevi pilnveidojot.

Gan Latvijas izlases kandidāti, gan bērni, kas badmintonu uztver, kā brīvā laika pavadīšanas iespēju, ir atraduši kopēju valodu un pavadot laiku kopējos treniņos lieliski saprotas un uztur draudzīgas attiecības. Piesakot audzēkņus uz Latvijas vai Rīgas jaunatnes badmintona sacensībām BJC “Daugmale” piesaka vairāk, kā 30 savu dalībnieku individuālajā sporta veidā- badmintons. Ierodoties sacensībās BJC “Daugmale” audzēkņi parasti aizņem veselu sadaļu sporta zāles tribīnēs.

Svarīgi, ka pulciņa audzēkņi lieliski saprotas un uztur draudzīgas attiecības, sniedzot drauga plecu ikvienam, kam tas visvairāk ir nepieciešams.

Viva Dzene

Viva Dzene pašlaik strādā Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” par Interešu izglītības metodiķi mākslas jomā  un O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā par keramikas skolotāju, tomēr daudzus gadus viņas rokās bija visas Rīgas vizuālās mākslas jomas vadība, strādājot par vizuālās mākslas metodiskās apvienības  vadītāju Rīgas interešu izglītības metodiskajā centrā.

Viņa ir aktīva, stingra,pašaizliedzīga, mērķtiecīga, ar pozitīvu attieksmi pret darāmo. Strādājot kā vizuālās mākslas metodiķe, nozīmīgu ieguldījumu devusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumu organizēšanā, pozitīvās pedagoģiskās pieredzes apmaiņas popularizēšanā (izstāžu cikls “Tikšanās”), sadarbības veicināšanā, apkopojot un analizējot informāciju par vizuālās mākslas jomu izglītības izstādēs, aktualizējot radošās darbnīcas, izstrādājot publikācijas laikrakstam “Izglītība un kultūra” un Rīgas izglītības metodiskā centra mājas lapai. Viva ar savu māksliniecisko ideju spēja iedvesmot lielo vizuālās mākslas pedagogu saimi, aizrautīgi mudinot kolēģus radoši un pašaizliedzīgi strādāt ar saviem audzēkņiem.

—>Vairāk foto no nominācijas pasākuma

Rīgas Gada balva interešu izglītībā