Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” palīdz dzīvniekiem biedrībā “Ķepu ķepā”

Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” palīdz dzīvniekiem biedrībā “Ķepu ķepā”

Sestdien, 25. janvārī Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” audzēkņi un viņu vecāki piedalījās dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ķepu ķepā’’ talkā Salgales pagastā.

Biedrība savu iespēju robežās nu jau 7 gadu garumā cenšas sniegt palīdzību, atbalstu un rehabilitāciju dzīvniekiem, kuri pieredzējuši nodevīgu un nepieņemami sliktu attieksmi no saviem saimniekiem.

Mūs sagaidīja Stikla mākslas darbnīcas audzēkne Rūta Patmalniece, kura biedrībā nenogurstoši darbojas savā brīvajā laikā. Rūta mūs iepazīstināja ar ikdienā veicamajiem darbiem, pastāstīja par saimniecībā mītošajiem dzīvniekiem.

Tad mums tika izsniegti darbarīki un devāmies talkas darbos – palīdzējām sakopt suņiem paredzētos voljērus-pastaigas laukumus. Zēni sazāģēja kritušos koku zarus, meitenes sagrāba pērnās lapas un veica citus darbiņus.

Pēc darba saimnieces mūs aicināja pusdienās un pacienāja ar gardu zupu un pīrādziņiem.

Dienas noslēgumā pieaugušie ar audzēkņiem devās pastaigā (rikšos) ar sunīšiem.

Guvām gandarījumu par paveikto un pārliecību, ka viesosimies  un atbalstīsim biedrību arī turpmāk!

 

Ilze Rimicāne,

BJC “Daugmale” Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” pedagogs

Foto: Iveta Eihe