Paziņojums

1.Iznomājamais objekts. 1.1. „Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Jēkabpils ielā 19a, kadastra apzīmējums …