Kategorijas: Publiskie iepirkumi

Paziņojums

1.Iznomājamais objekts. 1.1. „Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas, tajā skaitā zemes vienības daļas Rīgā, Jēkabpils ielā 19a, kadastra apzīmējums 0100 039 0033 001, ar kopējo platību 1.00 kv.m., 1, Vizlas ielā 1,kadastra apzīmējums 0100 078 0114 001,ar kopējo platību 1.00 kv.m, 1, Aglonas ielāRead More