Apsveicam BJC “Daugmale” audzēkņus

Noslēgusies Pārdaugavas bērnu un jauniešu centra “Altona” organizētā vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde – konkurss “Rudens”

 Apsveicam BJC “Daugmale”  audzēkņus:

Keramikas darbnīcas audzēknei Marijai Kudrjavcevai – 1.vieta, pedagogs Iveta Aigare

Keramikas darbnīcas audzēknei Elzai Elizabetei Jurgonei –   3.vieta, pedagogs Iveta Aigare

Keramikas darbnīcas audzēknei Maijai Šekriladzei un Darinai Zathejai  – 1.vieta,  pedagogs Dace Timule

Keramikas darbnīcas audzēknei Maijai Šekriladzei – Atzinība, pedagogs Dace Timule

Keramikas darbnīcas audzēknei Amālijai Bendžus  – Atzinība, pedagogs Dace Timule

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” audzēknei  Felīcijai Djačenko –  2.vieta, pedagogs Ilze Rimicāne

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” audzēknei Loretai Katei Kampuss – Atzinība , pedagogs Ilze Rimicāne

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” audzēknim Dinim Rabčukam –  Atzinība, pedagogs Ilze Rimicāne