Atjautības turnīrs „Meklē slēpni”

NOLIKUMS

1.Pasākuma mērķis

Veicināt centru apmeklējošo bērnu stratēģisko un loģisko domāšanu. Attīstīt savstarpējās komunikācijas prasmes. Veicināt bērnus aktīva dzīvesveida pavadīšanai.

 1. Pasākumu vadība:

  Sacensības organizē  BJC „Daugmale’’ brīvā laika skolotāja Ilze Avotiņa

 1. Pasākuma norises vieta un laiks:
 • Pasākums norises datums: gada 4.novembris.
 • Pieteikšanās spēlei un apbalvošana BJC „Daugmale’’ brīvā laikā (Maskavas iela 279/7),
 • Pasākuma norises vieta,  apbalvošana  BJC „Daugmale’’ brīvais laiks  Maskavas iela 279/7 zālē.
 • Reģistrēšanās spēlei no plkst.14:00. Spēles sākums plkst. 14.10; beigas ~16.00.
 1. Pasākuma norise:

14:00 Dalībnieku pieteikšanās spēlei.

14.10 Spēles uzsākšana, uzdevumu izdalīšana

16:00 Spēles nobeigums.

16.10 Apbalvošana

 1. Pasākuma dalībnieki:
 • Pasākumā piedalās BJC „Daugmale” brīvā laika reģistrētie bērni un jaunieši – 2 komandas katrā ne vairāk par 4 ( max 6) dalībniekiem.
 • Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību  spēles  laikā.
 1. Spēles kārtība:
 • Dalībnieki sadalījušies komandās kopā un izveido katrai komandai nosaukumu.
 • Katra komanda izlozē uzdevumu slēpņu meklēšanai telpās. Pēc starta komandas uzsāk slēpņu meklēšanu un pildīt tur rakstītos noteikumus, vai atjautības uzdevumus, lai atrastu pareizo ceļu pie nākamā slēpņa, tad pie pārējiem slēpņiem. Dalībnieki min, meklē, zīmē un visus uzdevumus pilda kopā. Pedagogs laiku pa laikam palīdz pareizi noorientēties atrastajās norādēs, lai veiksmīgāk atrisinātu  Pedagogs veicina pildīt uzdevumus komandai kopā un mācīties savstarpēju sadarbošanos. Pēc  finiša signāla, tā komanda, kura atradusi visvairāk slēpņus, iegūst uzvaru.
 • Pedagogs fiksē uzvarējušās komandas situāciju (atrasto slēpņu skaitu) , bet atļauj izspēlēt spēli līdz galam arī zaudētāju komandai.
 1. Rezultātu apkopošana:

 Par spēles uzvarētāju kļūst komanda, kura noteiktajā laikā atrod visvairāk slēpņu, jeb atrod pirmā visus slēpņus.

 8.Apbalvošana:

Uzvarētāja komanda tiek apbalvota  ar diplomiem un veicināšanas balvām.

 

Informācija: I.Avotiņa 67269762, e-pasts:  iavotina7@pasts.edu.riga.lv