Audzēkņu uzņemšana mākslas jomu pulciņos

Interešu izglītības programma Pedagoga uzvārds, vārds Adrese Telpa 1.nodarbība Laiks
Keramikas darbnīca Aigare Iveta Jēkabpils iela 19a 205.t. 2.09. un  3.09. 14:00-20:00
Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Vineta Ozoliņa Jēkabpils iela 19a 404.t. 2.09. 16:00-19:00
Studija “Zīmēšana un gleznošana” Glazunovs Konstantīns Jēkabpils iela 19a 405.t 2.09 un 7.09. 16:00-20:00
Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas” Jevdokimova Irina Jēkabpils iela 19a 404.t. 3.09. 11:00-13:00
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Kalniņa Lūcija Jēkabpils iela 19a 311.t. 8.09. 14:00-17:00
Rokdarbi un dizains Korņejeva Inga Jēkabpils iela 19a 501./505.t. 13.09. 12.45-13.45
Kokapstrādes darbnīca Imants Kārkliņš Jēkabpils iela 19a 025.t. 0.stāvs 2.09. un  3.09. 16:00-19:00
Foto-video studija Liberte Ilga Jēkabpils iela 19a 417.t. 2.09.  16:00-17:30
Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Rimicāne Ilze Jēkabpils iela 19a 406.t. 8.09. un 9.09. 15:00-17:00
Keramikas darbnīca II Timule Dace Jēkabpils iela 19a 205.t. 8.09. 17:00-19:00
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija III Ulasa Brigita Jēkabpils iela 19a 302.t. 6.09. un 7.09. 14.00 – 16.00
Zīmēšanas un papīra plastikas darbnīca “Pūķis” Ulasa Brigita Jēkabpils iela 19a 302.t. 6.09. un 7.09. 16:20-18:20
Floristikas studija “Sniegaroze” Valdena Inta Jēkabpils iela 19a 103./104.t. 2.09. un 9.09. 16:00-17:00
Foto-video darba prezentācija Ilga Liberte Jēkabpils iela 19a 409.t. 5.09. un  6.09. 10:00-12:00
Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Kalniņa Lūcija Maskavas iela 279/7 4.t. 6.09. 14:00-18:00
Keramikas pulciņš “Brīnumpodiņš” Moisjuka-Vanaga Elīna Maskavas iela 279/7 4.t. 2.09. un  7.09. 15:00-19:00
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Šmite Elga Maskavas iela 279/7 4.t. 3.09. 14:00-16:00
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II Mēnese-Kudule Guna Aglonas iela 39 211.t. 3.09. 14:00-18:00
Dizaina un pērļošanas pulciņš “Varavīksne” Moisjuka-Vanaga Elīna Aglonas iela 39 213.t. 6.09. un 8.09. 14:00-18:00
Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” Šmite Elga Aglonas iela 39 213.t. 9.09. 14:00-17:00
Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “”BrīnumOta” Moisjuka-Vanaga Elīna Aglonas iela 39 213.t. 6.09. un 8.09. 15:00-18:00
Dizains, vides un interjera māksla Mēnese-Kudule Guna Aglonas iela 39 211.t. 7.09. 14:00-18:00