Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas pulciņu un radošo industriju audzēkņu darbu atskaites izstāde “Radošie pirkstiņi”

Noslēdzies mācību gads  un Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” turpina tradīciju – izstāžu zālē, Jēkabpils 19a, tika iekārtotas interešu izglītības programmu audzēkņu darbu 3 dažādos laikos veidotas atskaites izstādes.

 Mācību gada garumā centra pedagogi centās nodrošināt kvalitatīvu klātienes un attālināto mācību procesu. Izstādē Jūs pārsteigs ikviens audzēkņu darbs ar savu oriģinalitāti , individuālo  tehnisko risinājumu, daudzveidīgo tēmas risinājumu, prasmi pielietot dažādus izteiksmes līdzekļus.

Izstādē piedalījās audzēkņi no dažādām studijām/ darbnīcām:

 1. Akadēmiskās zīmēšanas studija II, pedagogs Guna Mēnese-Kudule
 2. „Dizains, vides un interjera māksla”, pedagogs Guna Mēnese-Kudule
 3. FOTO un VIDEO studija, pedagogs Ilga Liberte
 4. Dizains, kokapstrāde, pedagogs Imants Kārkliņš
 5. Dzintara un metāla apstrādes darbnīca “Rotiņa”, pedagogs Lūcija Kalniņa
 6. Floristikas studija “Sniegaroze”, pedagogs Inta Valdena
 7. Keramikas darbnīca, pedagogs Iveta Aigare
 8. Keramikas darbnīca II, pedagogs Dace Timule
 9. Lego, pedagogs Sandra Bērziņa
 10. Leļļu tērpu šūšanas darbnīca “Prasmīgās rociņas”, pedagogs Irina Jevdokimova
 11. Mākslas studija “Tekstūra un faktūra”, pedagogs Elga Šmite
 12. Rokdarbi un dizains, pedagogs Inga Korņejeva
 13. Studija “Zīmēšana un gleznošana”, pedagogs Konstantīns Glazunovs
 14. Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”, pedagogs Ilze Rimicāne
 15. Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”, pedagogs Vineta Ozoliņa
 16. Akadēmiskās zīmēšanas studija III, pedagogs Evija Freidenfelde
 17. Keramikas darbnīca , pedagogs Sanita Mickus
 18. Integrācijas skoliņa “Rūķīši”, pedagogs Ilga Liberte
 19. Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta”, pedagogs Daiga Geižāne

 

Aicinām interesentus apmeklēt audzēkņu darbu izstādi līdz 13.jūnijam!

 

 

Izglītības metodiķe Viva Dzene