FLAUTAS SPĒLE

Muzikālā studija „Gamma” – flautas spēles apguve

 Uzņem audzēkņus no 7 līdz 16 gadiem

Pedagogs Inta Paula Briņķe

(tel. 26198462, ibrinke2@edu.riga.lv)

Šeit tu varēsi apgūt pēc izvēles dažādu flautu spēli (blokflauta, koncertflauta, pikolo flauta)

Nodarbības notiek:

trešdienās 14:00-19:20

Jēkabpils ielā 19a

sestdienās 14:00-19:20

Aglonas ielā 39