Foto orientēšanās spēle “Iepazīsti Brīvo laiku!”

NOLIKUMS

1. Pasākuma mērķis un uzdevums:

Saliedēt Brīvā laika apmeklētājus. Aktīvi pavadīt laiku pozitīvā gaisotnē. Veicināt audzēkņu uzmanību, spēju analizēt informāciju, vēlmi sasniegt mērķi, spēju darboties komandā. Attīstīt atmiņu. Veicināt audzēkņu interesi par Brīvo laiku, tā ikdienu un iespējām.

Pedagogs izdala bērniem lapas ar bildēm un jautājumiem. Uzdevums –atrast objektus, kas ir bildēs un atbildēt uz jautājumiem par šiem objektiem. Atbildes uz jautājumiem var atrast gan Brīvā laika telpās, gan stadionā. Atbildot uz jautājumiem, dabūt atbildē ciparu vai skaitli un galā saskaitīt to summu. Spēles laikā pedagogs seko bērniem un palīdz. Pareizie un ātrākie būs apbalvoti.

2. Pasākumu organizē:

BJC „Daugmale’’ Brīvā laika skolotāja Inese Špaka

3. Pasākuma norises vieta un laiks:

· Pasākums norisināsies 2022. gada 19.oktobrī. No plkst. 15.00 – 17.00

· Norises vieta: BJC „Daugmale’’ Brīvais laiks Maskavas ielā 279/7 un stadions Maskavas ielā 283b

4. Pasākumu norise:

Līdz plkst. 15.00 sacensību dalībnieku reģistrēšanās

15.00– pasākuma norise.

17.00- uzvarētāju apbalvošana

5. Sacensību dalībnieki:

Iespēja piedalīties sacensībās dota bērniem un jauniešiem, kas reģistrējušies brīvajā laikā vecuma grupā no 7 – 15 gadiem.

6. Pieteikšanās:

Reģistrēties sacensībām iespējams pie skolotājas Ineses Špakas līdz pasākuma norises dienas pulksten 15.00.

7. Rezultātu apkopošana un apbalvošana:

Komandas, kas veiks uzdevumu ātrāk un pareizi, saņems balvas

Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var mainīt nolikumu, par to laicīgi informējot visus dalībniekus.

Informācija: Inese Špaka. E-pasts: ispaka5@edu.riga.lv