Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” – “Mums 45 gadi”

Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” ir spožs Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” deju kolektīvs, kurš 2023.gada 29.aprīļa pēcpusdienā aicināja ikvienu uz savu svinīgo jubilejas koncertu “Mums 45 gadi” kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” ir kolektīvs ar spēcīgām tradīcijām un profesionāliem pedagogiem – kolektīva dibinātāja ir TAD “Daile” dejotāja Tatjana Sapronova, kura izaudzinājusi lieliskus dejotājus, tajā skaitā pedagogus. Šobrīd Horeogrāfisko ansambli  “Pērlīte” vada divas šī ansambļa bijušās dejotājas Diāna Gorska un Marina Dumberga-Lobanova; koncertmeistars Māris Ivanovs – katrs profesionālis savā jomā. Lieliska sadarbība Horeogrāfiskajam ansamblim izveidojusies ar pedagogu Marinu Čukinu, kura prasmīgi pievēršas akrobātikas elementu papildināšanai dejās, kas mūsdienu dejas horeogrāfijās ir īpaša nepieciešamība, kā arī ar pedagogu Zlatu Pavlovu, kura palīdz noslīpēt mazāko audzēkņu prasmes horeogrāfijā.

Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” sastāv no vairāk kā 200 audzēkņiem dažāda vecuma grupās. Cītība un aktivitāte, piedaloties mācību procesā, veidojusi pamatu kolektīva veiksmīgai dalībai Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga konkursos, pasākumos un labdarības festivālos. Kolektīva neatņemama sastāvdaļa ir spēja veiksmīgi sevi pierādīt deju skatēs, kā arī kvalitatīva dalība Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kolektīvs guvis gan augstākās pakāpes novērtējumu, 1.vietas un 1.pakāpes diplomus, Grand Prix, Žūrijas simpātiju balvu, gan citus novērtējumus, nepārstājot strādāt, vadīt nodarbības un piedalīties online festivālos arī tik grūtā periodā kā Covid laika attālinātajās mācībās. Ir gūta atzinība kā Latvijā – Rīgā, Jūrmalā Smiltenē – , tā arī Lietuvā, Krievijā un Itālijā.

Svinīgajā jubilejas koncertā Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” vadītājas D.Gorska, M.Dumberga-Lobanova un kocertmeistars M.Ivanovs saņēma Atzinības rakstus no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un arī pedagogi, kuri cieši saistīti ar kolektīva audzēkņu izglītošanu deju jomā – M.Čukina un Z.Pavlova saņēma Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra un Bērnu un jauniešu centra “Daugmale”  Atzinības rakstus. Izskanēja apsveikumi no deju kolektīva “Zadorinka”, Latvijas kultūras un izklaides biedrības “Kolizej” un Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” grupu vecākiem.

Koncerta noslēgumā četru Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” grupu audzēkņi saņēma apliecības.

Koncerts izvērtās piesātināts ar mūsdienu dejām, kā arī ar tautisko deju akcentiem.

Pateicamies ikvienam koncerta tapšanā un veidošanā, kā arī sveicam kolektīvu tā pastāvēšanas 45.gadadienā!

 

Iveta Eihe

BJC “Daugmale” kultūras pasākumu organizatore