Izstāde “Daugavas krastos”

Novembris ir nozīmīgs mēnesis ikvienam latvietim un Latvijā dzīvojošam, tad tiek atzīmēta gan Lāčplēša diena, gan Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Šajā laikā pie krūtīm tiek piesprausta sarkanbaltsarkanā lentīte.

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” pedagogi ir izveidojuši savu audzēkņu darbu svētku izstādi “Daugavas krastos”. Tajā piedalās 16 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņi ar dažādās tehnikās veidotiem īpaši atlasītiem darbiem.

Izstāde skatāma līdz 2020.gada 4.decembrim

***

Arvīds Skalbe

 

Mana Latvija, dadzītis mazs,

Ieķēries pasaules svārkos:

Rieksts, ko visstiprākais zobs

Pūlas, bet nespēj pārkost;

Tālu saredzams kuģa masts,

Vēja piepūsta bura:

Mana Latvija, gaismas stars,

Zibens elkonī turas…

 

Gaišus  svētkus!