Izstādes “Daugavas krastos” rezultāti

BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Daugavas krastos”

/13.11.-03.12.2020./

Piedalās 16 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmu pulciņi ar dažādās tehnikās veidotiem audzēkņu radošajiem darbiem.

 

Diplomi:

Vieta Audzēkņa vārds, uzvārds Studija, pulciņš Pedagogs
1.vieta Anika Mateus Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva
2.vieta Elizabete  Detlova Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta” Elīna Moisjuka – Vanaga
3.vieta Kopdarbs “Vainagi” Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II Guna Mēnese- Kudule
3.vieta Kopdarbam Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija III Brigita Ulasa

 

Atzinības:

Nr. Vārds, uzvārds Studija, pulciņš Pedagogs
1 Felīcija Djačenko Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne
2 Frederiks Djačenko Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne
3 Dinis Rabčuks Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne
4 Arnolds Eihe Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka” Ilze Rimicāne
5 Artjoms Šeludjko Lego pulciņš Sandra Bērziņa
6 Gustavs Gavars Lego pulciņš Sandra Bērziņa
7 Aleksandrs Bogdanovs Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola
8 Evelīna Dakule Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola
9 Signe Gulbe Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola
10 Estere Stahovska Vizuālā māksla un mākslas terapija Indra Ozola
11 Artūrs Nemiro Animācijas un virtuālās grafikas datoru studija Jekaterina Staverska
12 Artūrs Nemiro FOTO un VIDEO studija Ilga Liberte
13 Agnete Gailuma Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II Guna  Mēnese- Kudule
14 Nikola Gorska Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II Guna  Mēnese- Kudule
15 Samanta Reinfelde Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II Guna  Mēnese- Kudule
16 Laura Šulce Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II Guna  Mēnese- Kudule
17 Elizabete Brinķe Keramikas darbnīca Iveta Aigare
18 Aļona Tancjura Keramikas darbnīca Iveta Aigare
19 Rodions kaļinenkovs Keramikas darbnīca Iveta Aigare
20 Marks Zaharovs Dizains, kokapstrāde Andris Lapsa
21 Agata Kozlova Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas” Irina Jevdokimova
22 Margarita Martinova Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva
23 Alisa Nikolajeva Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva
24 Veronika Gudovščikova Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” Olga Aļeksejeva
25 Artemijs Dubčaks Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa
26 Jūlija Petruši Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” Lūcija Kalniņa

 

Žūrija :

  1. Austrumu izpilddirekcijas projektu vadītāja – Aija Briede
  2. Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe- Ilze Rimicāne
  3. Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe – Viva Dzene
  4. Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” izglītības metodiķe – Inga Korņejeva

 

Informāciju sagatavoja V. Dzene

2020.gada 3. decembris