Lego pulciņa atskaites izstāde

2024.gada 27.maijā Lego pulciņš pulcināja gan audzēkņus, gan viņu vecākus uz Lego pulciņa atskaites izstādes pasākumu.
Kopā ikvienam bija iespēja apskatīt Lego pulciņā veidotos darbus izstāžu zālē, bet lielajā zālē izspēlēt pašu veidoto lielformāta spēli.
Spēle mazākā formātā tika izveidota arī kā dāvana katram dalībniekam, iekļaujot skaitāmpantiņu katram audzēknim ar katra paša  veidotajām Lego ilustrācijām.
Paldies Lego pulciņa skolotājai Sandrai Bērziņai par ieguldīto darbu un pievērsto uzmanību katram no pulciņa audzēkņiem!