“Lieldienu sala”

Ielūdzam Jūs uz

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale”

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas

un radošo industriju programmu

audzēkņu darbu pavasara izstādes

“Lieldienu sala

noslēguma pasākumu

2022.gada 21. aprīlī plkst. 16.00

BJC “Daugmale” zālē, Jēkabpils ielā 19a

 Izstādi var apmeklēt no 8. līdz 22.aprīlim

BJC “Daugmale ”izstāžu zālē, Jēkabpils ielā 19a