Zīmējumu konkurss ‘’Mana iedvesma sportot’’

Zīmējumu konkursa “Mana iedvesma sportot” NOLIKUMS

Konkursa organizatori

BJC ‘’Daugmale’’ sadarbībā ar Latvijas olimpisko akadēmiju

Informācija par konkursa rīkotājiem

Biedrība “Latvijas olimpiskā akadēmija”

 • Reģ.Nr.40008073021
 • Rīga, Brīvības iela 333
 • e-pasts: loa@lspa.lv
 • Bērnu jauniešu centrs “Daugmale’’
 • Reģ.Nr. 40900013568
 • Rīga, Jēkabpils iela 19a
 • e-pasts: bjcdaugmale@riga.lv

 Konkursa mērķis:

Veicināt un atbalstīt bērnu radošo domāšanu, iztēli un pašizpausmi, aktualizējot olimpisko kustību. Aktualizēt un piesaistīt bērnus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.

Konkursa uzdevumi

Atspoguļot savas idejas un sajūtas par konkursa tēmu, darbā vēlams demonstrēt savu redzējumu par tēmu ‘’Mana iedvesma sportot’’

Dalībnieki var izvēlēties kādu no piedāvātajām darbiņu apakštēmām: 

 1. Kā sportoju es?
 2. Kā sporto Latvijas sportisti?
 3. Kā sporto mans treneris?

Konkursa mērķauditorija

Konkursā aicināti piedalīties bērni, kas iedalīti divās vecuma grupās:

 • 7 – 9 gadi
 • 10 -12 gadi

Konkursa norises laiks

Konkurss norisinās no 2023.gada 13.- 24.februārim

Konkursa noteikumi

  • Konkursa darbs par tēmu “Mana iedvesma sportot” veicams brīvi izvēlētā zīmēšanas tehnikā.
  • Dalībnieka uzdevums ir pēc saviem ieskatiem izveidot ilustrāciju, kas atbilst konkursa tematikai “Mana iedvesma sportot’’;
  • Darbs jāzīmē uz A4 formāta lapas vienas puses (nelocīt kā apsveikumu);
  • Zīmējuma otrā pusē jābūt norādītam darba autora vārdam, uzvārdam un vecumam.
  • Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 1 (vienu) zīmējumu.

 Konkursa darbu iesniegšana

Iesniegt zīmējumu klātienē BJC ‘’Daugmale’’ Jēkabpils iela 19A, 410.kabinetā L.Miezei

Konkursa darbu vērtēšana

  • Darbu vērtēs žūrija no Latvijas olimpiskās akadēmijas biedre Elīza Zemitāne un viceprezidente Antra Gulbe, un no Bērnu jauniešu centra ‘’Daugmale’’ laborante Lelde Mieze un izglītības metodiķe Inga Korņejeva.
  • Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
   • idejas oriģinalitātē
   • atbilstība konkursa noteikumiem;
   • tehniskais izpildījums;
   • radošums.
  • Uzvarētāju apbalvošana:
   • Apbalvoti tiks trīs labākie darbi katrā vecuma grupā
   • Konkursa uzvarētājs saņems pārsteiguma balvu;
   • Konkursa organizētāji par balvu nodošanu vienosies ar uzvarētāju individuāli.

Rezultātu paziņošana un apbalvošana

Rezultātu paziņošana notiks 28.februārī. Par apbalvošanas ceremoniju konkursa uzvarētāji tiks informēti atsevišķi. Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.lao.lv un www.bjcdaugmale.lv

Kontaktpersona

BJC ”Daugmale” laborante Lelde Mieze e-pasts lmieze4@edu.riga.lv, tālrunis 26665317

Latvijas Olimpiskās akadēmijas pārstāve Elīza Zemitāne e-pasts eliza.zemitane@lspa.lv, tālrunis 26397380