No 26.05.23. – 30.09.23. „Ķieģeļceplī” Raunas pagastā, Smiltenes novadā notiek keramiķa Jēkaba Drandas atcerei veltīts keramikas konkurss – izstāde „Ko tie tur ar māliem!”

Keramiķis Jēkabs Dranda (10.04.1853. – 03.05. 1915.) nāk no Smiltenes novada „Meža Drandām”. Viņa darbi 20. gs. sākumā bija paraugs visas Latvijas amatniekiem veidot nacionāli spilgtu un laikmetīgu lietišķo mākslu. Darbi tika darināti pēc latviešu tradicionāliem podniecības paņēmieniem zemglazūras apgleznojumā ar krāsainiem toņmāliem – angobām. Tajos skatāmi augu ornamenti un jūgendstila motīvi.

1906.gadā Starptautiskajā mākslas un mājrūpniecības izstādē Milānā meistara darinātajiem šķīvjiem tika piešķirta sudraba medaļa.

Šogad – aprīlī, atzīmējot keramiķa 170. dzimšanas dienu un novērtējot meistara atstāto mantojumu, tika organizēts pirmais keramikas darbu konkurss bērniem un jauniešiem.

Konkursā varēja piedalīties bērni un jaunieši no profesionālās ievirzes izglītības programmām un arī no interešu izglītības programmām. BJC “Daugmale” keramikas darbnīcas audzēkņi skolotājas Ivetas Aigares vadībā bija vienīgie, kas piedalījās no interešu izglītības programmas. Konkursā audzēkņi tika aicināti mālā veidot šķīvjus par tēmu „Pavasaris”.

Andrejs Karpass (13 gadi) ar darbu „Nešķiramie” ir ieguvis pirmo vietu.

Aleksejs Kudrjavcevs (7 gadi) ar darbu „Monohromais pavasaris”, Marija Kudrjavceva (7 gadi) ar darbu „Saules atspulgi” un Estere Krama (11.gadi) ar darbu „Pavasara dziesmas” saņēmuši atzinības.

APSVEICAM!!!

Apbalvošanas pasākums notiek 26.05.23. plkst. 11.00 „Ķieģeļceplī” Raunas pagastā, Smiltenes novadā.

 

Pedagogs Iveta Aigare