Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošā studija Smailīte uzņem audzēkņus no 1,2 līdz 3 gadiem

Nodarbībās mazuļi iepazīstas ar citiem bērniem, mācās sadarboties un draudzēties. Apgūst attīstošās spēles, dažādus uzdevumus un attīstošos vingrojumus. Mācās krāsot, zīmēt, veidot, darbojās ar dabas materiāliem. Mācamies viens no otra un mācam viens otru. Kopā svinam svētkus un daudz citas interesantas nodarbes darām kopā!

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās

no plkst. 9:30 līdz 10:30

Nodarbības vada pedagogs Dace Veigule

Informācija un pieteikšanās pa tel. 26403877

vai personīgi Maskavas ielā 279/7