RADI ROTĀJOT

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Rīgas Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu
konkursa RADI ROTĀJOT 2. kārtas izstāde

E-KATALOGS

Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa “RADI ROTĀJOT” 2. kārtas digitālā izstāde