RADOŠĀ DARBNĪCA „Bungu darbnīca un ritma aplis”

Sestdien Brīvajā laikā Maskavas ielā 279/7 Tev ir iespēja izveidot pašam savas bungas un muzicēt kopā ar mūsu muzikālo pedagogu Jāni! Nāc un apgūsti jaunas prasmes! 

NOLIKUMS

1. Radošās darbnīcas mērķis:

Veicināt audzēkņu radošumu, muzikalitāti un izdomu, piedaloties bungu veidošanas darbnīcā. Attīstīt iemaņas praktiskā nodarbībā ar materiāliem. Izkopt audzēkņu ritma izjūtu, koordināciju un sadarbību ar citiem bērniem.

2. Radošās darbnīcas vadība:

Radošo darbnīcu organizē BJC „Daugmale’’ Brīvā laika skolotājs J. Polis.

3. Radošās darbnīcas vieta un laiks:

· Pasākuma norises datums: 2023. gada 22. aprīlis.

· Pieteikšanās radošai nodarbībai BJC „Daugmale’’ Brīvā laika telpās (Maskavas iela 279/7).

· Pasākuma norises vieta – BJC „Daugmale’’ Brīvais laiks Maskavas iela 279/7, zālē.

· Darbnīca sākas 14.30; noslēgums plānots 17.00.

4. Radošās darbnīcas norise:

14:30- Dalībnieku pieteikšanās darbnīcai.

14.35- Materiālu izvēle, darbu uzsākšana.

16:00 -Darbnīcas nobeigums; materiālu novākšana.

16:05 -Ritma apļa sākums.

5. Radošās darbnīcas dalībnieki:

· Iespēja piedalīties radošajā darbnīcā tiek dota bērniem un jauniešiem, kas reģistrējušies Brīvajā laikā.

6. Radošās darbnīcas kārtība:

· Dalībnieki kopā ar pedagogu dodas uz zāli, kurā notiks radošā darbnīca, izvieto izejmateriālus- plastmasas podiņi, baloni, gumijas lentes, līmlente, karstā līme, krāsaini papīri, zīmuļi.

· Pedagogs audzēkņiem demonstrē, kā bungas tiks taisītas, un palīdz audzēkņiem veidot savas bungas.

· Pēc bungu pabeigšanas audzēkņi sasēžas aplī un piedalās ritma aplī. Tajā audzēkņi izpildīs kopīgus ritma treniņus, kurus pedagogs būs sagatavojis iepriekš.

· Audzēkņu izveidotās bungas tiks glabātas BJC „Daugmale’’ Brīvā laika telpās līdz nākamajai ritma radošajai darbnīcai.

Informācija: J. Polis 26233399, e-pasts: jpolis@edu.riga.lv