RD IKSD Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”2021./2022. māc.g. aicina darbā INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

  • šūšanas un modelēšanas jomā (20 kontaktstundas) uz nenoteiktu laiku un
  • kokapstrādē (8 kontaktstundas) uz nenoteiktu laiku

________________________________________________

šūšanas un modelēšanas jomā (20 kontaktstundas) uz nenoteiktu laiku.

Darba apraksts:

Interešu izglītības programmas “Šūšanas un piegriešanas darbnīca”  realizēšana, darbs pēcpusdienās. Darba vieta- Rīga, Jēkabpils iela 19a.

Darba pienākumi:

Vadīt šūšanas un modelēšanas jomas izglītojošas, motivējoši interesantas nodarbības bērniem un jauniešiem.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

 

Atalgojums

  • atbilstoši 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

CV  sūtīt : bjcdaugmale@riga.lv

Uzziņas pa tālruni: 28880529

________________________________________________________________________

kokapstrādē (8 kontaktstundas) uz nenoteiktu laiku.

Darba apraksts:

Interešu izglītības programmu “Dizains, kokapstrāde” un “Seno koka spēļu izgatavošana un vadīšana” realizēšana, darbs pēcpusdienās. Darba vieta- Rīga, Jēkabpils iela 19a.

Darba pienākumi:

Vadīt kokapstrādes jomas izglītojošas, motivējoši interesantas nodarbības bērniem un jauniešiem.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

 

Atalgojums

  • atbilstoši 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

CV  sūtīt : bjcdaugmale@riga.lv

Uzziņas pa tālruni: 28880529.