Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu skates

22. un 24. martā Horeogrāfiskā ansambļa “Pērlīte” 9 grupas piedalījās Rīgas mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu 1.kārtas skatēs – koncertos.

Rezultāti:

3 augstākas pakāpes
4 pirmās pakāpes
2 otras pakāpes
Visas augstākas un pirmās pakāpes izvirzītas uz skates 2. kārtu.

Apsveicam ansambļa audzēkņus , pedagogus un vecākus!