Šeikeru darbnīca

Hey! Nāc uz Brīvo laiku un pavadi savu laiku kvalitatīvi, radoši un jautri! Šoreiz piedāvājam Tev muzikālu aktivitāti- Šeikeru darbnīcu un ritma apli! Nāc piedalies! 

RADOŠĀ DARBNĪCA

„Šeikeru darbnīca un ritma aplis”

NOLIKUMS

 1. Radošās darbnīcas mērķis:

Veicināt audzēkņu radošumu un muzikalitāti. Attīstīt sīko motoriku nodarbībā ar materiāliem. Dalība ritma aplī palīdzēs audzēkņiem izkopt ritma izjūtu, koordināciju un sadarbību ar citiem audzēkņiem.

 

 1. Radošās darbnīcas vadība:

Radošo darbnīcu organizē  BJC „Daugmale’’ Brīvā laika pedagogs J. Polis.

 

 1. Radošās darbnīcas vieta un laiks:
 • Pasākums norises datums: gada 17. novembris.
 • Pieteikšanās radošai nodarbībai BJC „Daugmale’’ Brīvajā laikā (Maskavas iela 279/7).
 • Pasākuma norises vieta –  BJC „Daugmale’’ Brīvais laiks, Maskavas iela 279/7, zālē.
 • Darbnīcas sākums 16.00; noslēgums plānots 18.00.

 

 1. Radošās darbnīcas norise:

16:00 Dalībnieku pieteikšanās darbnīcai.

16.30 Materiālu izvēle, darbu uzsākšana.

17:00 Darbnīcas nobeigums; materiālu novākšana.

17:15 Ritma apļa sākums

 

 1. Radošās darbnīcas dalībnieki:
 • Iespēja piedalīties radošajā darbnīcā tiks dota bērniem un jauniešiem, kas ir iepriekš reģistrējušies Brīvajā laikā.

 

 1. Radošās darbnīcas kārtība:
 • Dalībnieki kopā ar pedagogu dodas uz zāli, kurā notiks radošā darbnīca, izvieto izejmateriālus- plastmasas pudeles, kartons, griķi, līmlente, karstā līme, krāsaini papīri, zīmuļi, flomāsteri.
 • Pedagogs demonstrē, kā šeikeris tiks taisītas audzēkņiem, un palīdz audzēkņiem veidot savus šeikerus.
 • Pēc šeikeru pabeigšanas audzēkņi sasēžas aplī un piedalās ritma aplī. Ritma aplī audzēkņi izpildīs kopīgus ritma treniņus, kurus pedagogs būs sagatavojis iepriekš.
 • Audzēkņu izveidotie šeikeri tiks glabāti BJC „Daugmale’’ Brīvā laika telpās līdz nākamajai ritma radošajai darbnīcai.

 

Informācija: J. Polis 26233399, e-pasts:  jpolis@edu.riga.lv