UZŅEMAM AUDZĒKŅUS: Kokapstrāde un dizains

Jēkabpils iela 19a, 0.stāvs, 25.t.

Dizaina, kokapstrādes interešu izglītības programma Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” tiek īstenota kopš 2010.gada, sniedzot audzēkņiem iespēju izprast un apgūt pilnu darba procesu no skicēm, kur tiek atrisinātas projektējamo priekšmetu formas, proporcijas, funkcijas, tehniskie risinājumi, līdz pat konkrētām koka dizaina konstrukcijām, elementiem un mēbelēm materiālā.

Apmācības mērķi un uzdevumi ir veicināt audzēkņu radošo spēju apzināšanos, attīstību un izpausmi jebkurā darbā, kā arī motivēt apgūt kokapstrādes amatu un virzīt audzēkņus karjeras izvēlē.

Pedagogs Imants Kārkliņš

29135409
ikarklins@edu.riga.lv