Audzēkņu darbi izstādē “Sniegā rakstītās vēstules”

BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas un radošo industriju jomu interešu izglītības programmu pulciņu audzēkņu darbu izstāde skatāma  līdz piektdienai, 2022.gada 1.aprīlim.

Paldies skaistajiem ziemas mēnešiem, kas iedvesmojuši mūsu centra

interešu izglītības programmu audzēkņus apmeklēt saistošas nodarbības un veikt radošus darbus!

Izstādē skatāmi centra audzēkņu darbi  no šādām studijām/ pulciņiem/ darbnīcām:

 1. Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”, pedagogs Ilze Rimicāne
 2. Dzintara un metāla apstrādes darbnīca “Rotiņa”, pedagogs Lūcija Kalniņa
 3. Keramikas darbnīca, pedagogs Iveta Aigare
 4. Keramikas darbnīca II, pedagogs Dace Timule
 5. Akadēmiskās zīmēšanas studija III, pedagogs Evija Freidenfelde
 6. Zīmēšanas un papīra plastikas studija “Pūķis”, pedagogs Sandra Bērziņa
 7. Studija “Zīmēšana un gleznošana”, pedagogs Konstantīns Glazunovs
 8. Dizains, kokapstrāde , pedagogs Imants Kārkliņš
 9. Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa”, pedagogs Vineta Ozoliņa
 10. Leļļu tērpu šūšanas darbnīca “Prasmīgās rociņas”, pedagogs Irina Jevdokimova
 11. Lego, pedagogs Sandra Bērziņa
 12. FOTO un VIDEO studija, pedagogs Ilga Liberte
 13. Animācijas un virtuālās grafikas datoru studija, pedagogs Jekaterina Staverska

 

Vēstules ziemai uzrakstītas un aizsūtītas…

Pavasaris, kā zināms, sākas tieši tad, kad esam tam gatavi!

Izglītības metodiķe Viva Dzene