BJC “Daugmale” metodisko izstrādņu skate

BJC “Daugmale” ir notikusi metodisko izstrādņu skates I kārta.

–> FOTO ieskats

Dalībnieki

Nr. Uzvārds, vārds Metodiskie darbi
1. Aigare Iveta Keramikas darbu virtuālais portfolio
2. Aleksejeva Lilita Stop motion tehnikas izmantošana, animācijas metode izglītībā un mākslā un scenārijs meistardarbnīcai stop motion tehnikā
3. Aļeksejeva Olga Uzskates materiāli “Kabatas”, “Apkakles”, “Piedurknes”, “Ieloces”
4. Ansone Linda Iekārtu instrukcijas – vizuālas un teksta materiāls, lai izveidotu plakātu, izlikšanai kāpšanas zālē un koridorā.
5. Ansone Linda “Ledus kāpšana” – tulkojums
6. Antone Vera Treniņa plāns “Fizisko vingrinājumu kopums batuta lēcējiem”
7. Antone Vera Videomateriāli – darbs ar audzēkņiem
8. Blīve Sanita Smagā metāla attīstība
9. Dzene Viva Mācību  atbalsta materiāls “Pulkstenis kā dizaina priekšmets”
10. Eihe Iveta BJC “Daugmale” programmu aprakstu redakcija. Kataloga izveide
11. Cakule Inguna Nodarbību konspekti+ videomateriāli
12. Drigo Genādijs Daudzfunkcionālais vingrošanas trenažieris + videomateriāli
13.

Urtāne Zane

Ozoliņa Agnese

Avotiņa Ilze

Ālīte Līva

Svistuhins Dainis

BJC “Daugmale” brīvā laika atbalsta materiāls – pasākumu rīkošana un pielietotās metodes.
14. Ozoliņa Agnese Videomateriāli
15. Urtāne Zane Videomateriāli
16. Avotiņa Ilze Kreativitātes metodes (darbības veicamas arī ievērojot distanci)
17. Ālīte Līva Videomateriāli
18. Jākobsons Matīss Videomateriāli – videostundas
19. Bērziņa Sandra Metodiskais materiāls “Matemātisko priekšstatu veidošana pirmsskolas vecuma bērniem”
20. Bērziņa Sandra Scenāriji pasākumiem (mazākumtautību bērniem) + video
21. Bērziņa Sandra Metodiskais materiāls “uzdevumi no LEGO attālinātā mācību procesa” + video
22. Glazunovs Konstantīns Metodiskais darbs „Vienas tēmas tehniskās variācijas”
23.

Čukina Marina

Levit Irina

Metodiskais darbs “Akrobātikas (cirka) priekšnesumu iestudēšanas metodika”

+ videomateriāli

24. Jevdokimova Irina Konspekti
25. Kalniņa Lūcija Didaktiskais materiāls “Dzintars un metāls veselībai”
26. Fjodorova Olga Metodiskais materiāls – Salto atpakaļ grupējumā uz batuta. Bērnu (7-10 gadu vecumā ) apmācības metodika
27. Fjodorova Olga Metodiskie ieteikumi skolotājiem darbā ar 3,5-5 gadu vecuma audzēkņiem “FVS un SFS pamati” programmai “Vispusīgā fiziskā sagatavotība un speciālā fiziskā sagatavotība”
28. Fokina Svetlana Salto atmuguriski grupējumā uz batuta. Bērnu (8-10 g.v.)apmācības metodika.
29. Fokina Svetlana Dubultais salto atmuguriski uz batuta apmācības metodika.
30.

Jurjāne Ilze

Sandra Bērziņa

Bērnu dziesmu apgūšana ar video attālinātā mācību procesā +video
31. Jurjāne Ilze Metodiskie materiāli un uzskates līdzekļi mūzikas studijas “Gamma” audzēkņiem
32. Korsaks Edžus Mācību programma “Populārās mūzikas ansamblis”
33. Ķeire Mārtiņš Izdales materiāli ģitārspēlas audzēkņiem
34. Krivošejeva Anastasija Vingrinājumi pirkstu tehnikas attīstībai (ģitārspēle)
35. Kitova Olga Vokālie vingrinājumi: ( ar bildēm)  un R.Paula pop dziesma “Kūko, kūko, dzeguzīte” O.Kitovas apstrādē
36. Končis Raimonds Videomateriāls – VFS nodarbība
37. Purmale Ilona Korņejeva Inga Metodiskais darbs “Mezgli”
38.

Korņejeva Inga

Kalks Everita

Video instrukcija “Drošība stadionā”
39. Mēnese-Kudule Guna Didaktiskais materiāls “Lieldienu kompozīcija – ligzdiņa”
40.

Naumova Jeļena

Naumova Ļubova

6 nodarbību konspekti un videomateriāls
41.

Lezdiņa Liāna

Meļķe Gundega

Videomateriāls – VFS dabā
42. Lezdiņa Liāna Instrukcijas – tulkojums
43. Lezdiņa Liāna Metodiskais materiāls alpīnismā “Lai kalnos kāpšana būtu droša…”
44. Meļķe Gundega Par alpīnismu un kāpšanas sportu Latvijā
45. Mieze Sandra Metodiskais materiāls “No vārda līdz izrādei”
46. Liberte Ilga

Metodiskais materiāls un didaktiskās spēles Integrācijas skolai:

Jautājumu spēle “Ko tu zini par Latviju?”. Jautājumi un noformējums, papildus būs spēlētājiem vajadzīgās atbilžu kartītes ar burtiem kā viktorīnās.

47. Liberte Ilga

Metodiskais materiāls un didaktiskās spēles Integrācijas skolai:

Spēle “ABC zīmējam kopā”

48. Liberte Ilga

Metodiskais materiāls un didaktiskās spēles Integrācijas skolai:

Spēles “Vēstule no meža”, “vēstule no lauku sētas” , “Taureņa vēstule” Burtu mācībai 16 aploksnes ar saliekamiem vārdiem pēc norādītās bildes

49. Liberte Ilga Animācijas veidošana “Fabulas ilustrācija”
50. Ozola Indra Nodarbības konspekti (Lieldienas, krāsas)
51. Pavlovska Diāna Interešu izglītības programma
52. Suraks Viktors Videomateriāls – VFS futbola nodarbībām
53. Moisjuka-Vanaga Elīna Metodiskais darbs “Abstraktas kompozīcijas zīmēšana izmantojot lauztu un liektu līniju” + video
54. Moisjuka-Vanaga Elīna Metodiskais darbs “Krāsu aplis”
55. Moisjuka-Vanaga Elīna Metodiskais darbs “Keramikas instrumenti un materiāli”
56. Moisjuka-Vanaga Elīna video materiāls “Vizbulīte” – pērļošana
57. Šmite Elga Metodiskais materiāls “Rotaslietas no tekstilā”
58. Timule Dace Metodiskais materiāls “Neolīta keramika. Formas un raksti”
59. Rimicāne Ilze Uzskates materiāls “Kā griezt stiklu?”
60. Rimicāne Ilze Uzskates materiāls “Kā izurbt stiklā caurumu?”
61. Valdena Inta Didaktiskais materiāls par klūgu vākšanu un kompozīciju izveidi “Klūgas floristikā”
62. Tarasenko Ludmila Metodiskais materiāls – Metodiskie ieteikumi pamatelementu apguvē lēcienos uz batuta iesācējiem.
63. Veigule Dace Video materiāls  un metodiskais materiāls pirmsskolēniem
64.

Vilks Kaspars

Elza Elizabete Baraka

Video materiāls

Atbalsta materiāli sacensībām

65. Ulasa Brigita Uzskates līdzekļi papīra plastikā “Augļi un dārzeņi”
66. Ulasa Brigita Uzskates līdzekļi “Perspektīva”
67. Ulasa Brigita Uzskates līdzekļi “Interjers”
68. Ulasa Brigita Uzskates līdzekļi “Optiskā ilūzija”