Uz Rīgas kārtu BJC “Daugmale” izvirza 9 darbus

Akrobātikas (cirka) priekšnesumu iestudešanas metodika, M.Čukina, I.Levit

Daudzfunkcionāls vingrošanas trenažieris, G.Drigo

Brīvā laika atbalsta materiāls – pasākumu rīkošana un pielietotās metodes, Z.Urtāne, L.Ālīte, A.Ozoliņa, D.Svistuhins, I.Avotiņa

Neolīta keramika, D.Timule

Uzskates līdzekļi studijas Gamma audzēkņiem saistībā ar programmas tematisko plānu, I.Jurjāne

Mezgli, I.Purmale, I.Korņejeva

Didaktiskā spēle un metodiskie ieteikumi Integrācijas skolai – burtu mācība, I.Liberte

Metodiskie ieteikumi pamatelementu apguvē lēcienos uz batuta iesācējiem, L.Tarasenko

Vienas tēmas tehniskās variācijas, K.Glazunovs