Metodisko izstrādņu prezentācijas

—> FOTO ieskats

2 dienas 21. un 22.oktobrī Rīgas interešu izglītības pedagogi prezentēja savus metodiskus darbus.

Ņemot vērā  Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs organizēja Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates prezentācijas  tiešsaistē, platformā Microsoft Teams.

Šogad ir rekords dalībnieku skaitā – 42 dažādu jomu darbi, 43 autori un divi autoru kolektīvi.