ES , TU, MĒS – LATVIJAI ! Gatavosimies Latvijas Republikas proklamēšanas dienai – 18.novembrim!

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, radošo industriju  un tehniskās jaunrades interešu izglītības programmu audzēkņu darbu izstāde 

ES , TU, MĒS – LATVIJAI ! Gatavosimies Latvijas Republikas proklamēšanas dienai – 18.novembrim!

 Tēmas izstrāde: 

  • iniciāļi, monogrammas, burti,
  • savs vārds,
  • tuva cilvēka vārds,
  • vārds, kas saistās ar audzēknim nozīmīgu vietu,  piem. Liepāja, Cēsis,…..

Tehnika brīva:

  • zīmējumi, gleznojumi, grafikas,
  • kolāžas, autortehnikas,
  • dabas materiāli ,
  • fotogrāfijas, datorgrafikas,…..
  • instalācijas, veidojumi brīvā dabā (fiksēti ar mobilo),
  • …….

Nolikums Es, Tu, Mēs – Latvijai!

Izglītības metodiķe V.Dzene

Tālr. 29195045