INTEREŠU IZGLĪTĪBA – VĒRTĪBAS UN IZAICINĀJUMI

2020. gada 14. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 notiks forums “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi”. Foruma saturiskā struktūra iekļauj 3 tematiskās daļas (skat. plānoto darba kārtību zemāk).
Dalībai TIEŠSAITĒ  aicināti pieteikties arī BJC “Daugmale” pedagogi, audzēkņi un vecāki!

Aicinām:
– audzēkņus un vecākus piedalīties domnīcā “SADARBĪBA”;
– interešu izglītības skolotājus un izglītības metodiķus izvēlēties vienu no 3 domnīcām – “VĒRTĪBAS”, “MOTIVĀCIJA” vai “SADARBĪBA”.

* Dalībniekiem būs iespēja saņemt apliecību par piedalīšanos forumā (6 stundas) profesionālās kompetences pilnveidei.

Ja Jūs velāties piedalīties Forumā tiešsaitē, atsūtiet līdzu informāciju (vārds, uzvārds, tel.nr, e-pasts, izvēlētā domnīca) uz e-pastu: ikornejeva@edu.riga.lv