JAUNUMS!

Šaha nodarbības bērniem BJC “Daugmale”

Šahs ir unikāls sporta veids, jo apvieno sevī spēli, gudrību un neatlaidību. Šaha spēles apgūšana labvēlīgi iedarbojas tieši uz bērniem un jauniešiem, kuru prāti vēl attīstās. Šaha nodarbības palīdz bērniem pozitīvā veidā mācību sekmēs, rakstura izveidošanās procesā, kā arī attīsta intelektu augstā līmenī, mudina domāt plašāk, elastīgāk un gudrāk.

Šahs kā spēle bērna attīstībā risina vairākus uzdevumus vienlaicīgi – tas var būt izzinošs, audzinošs, estētisks un pat uzvedības un prāta spēju koriģējošs. Apmeklējot šaha nodarbības bērns būs spējīgs paplašināt savu redzesloku, iemācīsies domāt un labāk atcerēties, attīstīs spēju salīdzināt un vispārināt. Šahs spēs attīstīt bērnā arī loģisko domāšanu un radošumu. Bērns, kurš spēj mācīties šo intelektuālo un izaicinošo spēli kļūst paškritiskāks, ātri pierod domāt loģiski un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Viņš procesa laikā mācās uzņemties cīņu līdz galam un tikt galā ar neveiksmēm, kad ar tām sastopas. Šaha spēles laikā visi tā dalībnieki iemācās izjust cieņu pret citu cilvēku un spēles dalībnieku viedokli. Šahs spēj bagātināt bērna iekšējo pasauli, jo tas attīsta fantāziju un māca priecāties par skaistām spēles kombinācijām. Perspektīvā šaha spēles pieredze var ietekmēt bērna dzīves kvalitāti tikai un vienīgi pozitīvā veidā, augot komunikācijas līmenim un dzīves izpratnei, tādā veidā ļaujot bērnam labāk izprast cilvēkus un krietni vien efektīvāk risināt visdažādākās dzīves situācijas.

Aicinām uz šaha nodarbībām bērnus vecumā no 7-12 gadiem BJC “Daugmale” telpās Jēkabpils ielā 19a. Nodarbības notiek 301.telpā katru piektdienu no plkst.16.00-18.55.

Nodarbības vada šaha meistarkandidāts Uldis Melderis (C kategorijas sporta treneris šahā, sertifikāts Nr.2376).

Sīkāka informācija pie U.Meldera pa tel. 29531088 vai e pastā uldismelderis@inbox.lv