Kā organizēt interešu izglītību

BJC “DAUGMALE” ievēro visus drošības nosacījumus,  organizējot mācību procesu. 

Mīļie audzēkņi un vecāki! 

Aicinām Jūs ievērot sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus!

Esiet atbildīgi par savu un bērnu drošību!

BJCD-20-7-nts
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
BJCD-20-6-nts
Kārtība, kādā Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” uzturas audzēkņu vecāki un  citas nepiederošas personas piesardzības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā