Mākslas zaļā sezona

Cik jauki dzīvot pavasarī! Mākslas pulciņu “Dizains, vides un interjera māksla” un “Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II” audzēkņi skolotājas Gunas Mēneses-Kudules vadībā  visa mācibu gada garumā bija īpaši čakli un piedalījās dažādos konkursos un izstādēs. Prieks, ka audzēkņu veikums labi novērtēts.

Pašās maija beigās audzēkņi piedalījās BJC “Altona” organizētā plenērā, kas noritēja LU botāniskajā dārzā. Diplomu par 3.vietu saņēma Agnete Gailuma.

Šobrīd BJC “Daugmale” telpās Aglonas ielā 39 un Jēkabpils ielā 19a norit gada atskaites izstādes, kurās var aplūkot ik viena pulciņa dalībnieka darbu. Kā arī tiek organizēta vecāku diena š.g.1.jūnijā Aglonas ielā 39 no plkst.16:00-18:00

Un zaļā sezona turpinās! Skolotāja Guna Mēnese-Kudule organizē plenēru pulciņa audzēkņiem – iesim zīmēt ārā, dabā.

Lai visiem skaista vasara!