Zīmēšanas un gleznošanas studijas atskaites izstāde

Zīmēšanas un gleznošanas studijas atskaites izstādei tika atlasīti paši labākie, audzēkņu darbi, daudzi no tiem piedalījās konkursos. Pedagogs Konstantīns Glazunovs uzskata, ka tie darbi, kuri izstādīti, patiešām stipri un talantīgi, ir izpildīti vairākās tehnikās. 12.05. BJC “Daugmale” 405.telpā bija organizēta vecāku diena, kurā tika apspriestas pulciņa aktualitātes, audzēkņu vecāki varēja iepazīties ar viņu bērnu zīmējumu izstādi. Vecāki interesējās par iespējām darboties vasaras laikā, darba kārtību nākamajā 2023/24. māc.g.