PAPILDUS UZŅEMŠANA! Muzikālā studija “Gamma”

Uzņem jaunus audzēkņus Mūzikas teorijas grupās!

Nodarbības:

  1. izglītības pakāpei – ceturtdienās plkst. 15.40-16.20; 16.35-17.15;

                                            piektdienās plkst. 14.40-15.20; 15.35-16.15;

  1. izglītības pakāpei – ceturtdienās plkst. 17.30-18.10; 18.25-19.05

                                             Piektdienās plkst. 16.30-17.10; 17.25-18.05

Solfedžo pedagogs Ilze Jurjāne

E-pasts ijurjane2@edu.riga.lv

Telefons 26188152

Nodarbības notiek Aglonas ielā 39

Muzikālā studija “Gamma” uzņem audzēkņus no 6 līdz 24 gadu vecumam. 1. izglītības pakāpe audzēkņiem bez priekšzināšanām, 2. izglītības pakāpe audzēkņiem ar priekšzināšanām.

Interešu izglītības pulciņš savu darbību sāka 2015. gadā.

Pulciņa mērķis ir veicināt muzikālo attīstību tādā vidē, kur bērni un jaunieši justos brīvi, droši un lai saskarē ar mūziku rastu prieku un vēlēšanos uzstāties uz skatuves.

Apmācības uzdevumi ir veicināt muzikālās dzirdes attīstību, attīstīt bērnu un jauniešu muzikālās spējas, veidot muzikālo gaumi, veicināt audzēkņu prasmes spēlēt ansamblī, veicināt mūzikas instrumentu spēles prasmju attīstību, dot iespēju audzēkņiem uzstāties uz skatuves.

Nodarbības notiek BJC „Daugmale” Aglonas ielā 39.

Telpas aprīkotas ar klavierēm, mūzikas atskaņotāju, projektoru. BJC „Daugmale” telpās atrodas arī ierakstu studija, kas ļauj studijā apgūto ierakstīt CD.

Solfedžo nodarbībās audzēkņi var apgūt mūzikas teoriju, veicināt muzikālās dzirdes attīstību, gūt zināšanas, kas nepieciešamas pilnvērtīgai instrumentspēles apgūšanai. Nodarbības paredzētas gan audzēkņiem, kuri neapmeklē mūzikas skolas – zināšanu iegūšanai, gan tiem, kuri apmeklē mūzikas skolu – zināšanu pilnveidošanai un nostiprināšanai.

Muzikālās studijas “Gamma” Solfedžo skolotāja Ilze Jurjāne ir absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Vispārējās izglītības mūzikas skolotāju nodaļu. BJC Daugmale strādā kopš 2018. gada. Spēlē dažādus mūzikas instrumentus un uzstājas dažādos pasākumos.