PAPILDUS UZŅEMŠANA! Pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgi attīstošs pulciņš Smailīte

Pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgi attīstošs pulciņš Smailīte uzņem jaunus audzēkņus no 1,5 līdz 3 gadus jaunus mazuļus. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā no rītiem vienu stundu. Nodarbībās mazuļi mācās iepazīt sevi, savu ķermeni, veidot pozitīvu pašvērtējumu, iepazīstas ar citiem bērniem, mācās sadarboties un draudzēties. Mācās krāsot, līmēt, zīmēt, veidot, darbojās ar dabas materiāliem. Apgūst attīstošas spēles, dažādus uzdevumus un fiziskos vingrinājumus. Mācās ievērot noteikumus, lai iekļautos grupiņā, svin svētkus un vēl daudz ko citu.

Nodarbības vada pedagogs Dace Veigule

Informācija un pieteikšanās pa tel. 67269762, 26403877 vai personīgi Maskavas ielā 279/7